اطلاعاتی درباره شرکت، فعالیتها، ارائه محصولات و تجهیزات آموزشی پزشکی از قبیل: لامپهای میکروسکوپی، مولاژ و نرم افزار، فیلمها، اسلایدها و غیره را در اختیار شما قرار می‌دهد .