ارائه انواع تجهیزات جانبی کامپیوتر از قبیل پرینتر، اسکنرهای تخصصی، انواع دوربین های دیجیتالی و نماینده رسمی فروش قلم های دیجیتالی می باشد.