این شرکت عرضه کننده قطعات کامپیوتری در ایران، بانک اطلاعات تخصصی قطعات کامپیوتر، آخرین قیمتها، سفارش قطعات کامپیوتر می باشد.