این سایت معرفی شرکت و محصولات آن در زمینه کیس و پاور کامپیوتر و نمایندگی های آن در تهران و شهرستانها را ذکر می کند.