این سایت متعلق به جلسات آموزشی مربوط به رشته‌ی مغز و اعصاب در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه واشنگتن است و در این بخش راهنمایی‌هایی در زمینه‌ی اصول اولیه‌ی علم عصب‌شناسی به صورت بالینی به منظور استفاده‌ی دانشجویان پزشکی سال اول ارائه می‌دهد. اطلاعات موجود در این سایت که از نتایج تحقیقات انجام شده در این دانشگاه به‌دست آمده به این قرار می‌باشد: آشنایی با ساختار ستون فقرات ، هیپوتالاموس و سیستم خودکار مغز ، رابطه‌ی خواب و زبان با دستگاه عصبی ، چشم و شبکه‌ی آن ، وجود ناراحتی‌ها و اختلالات مربوط به دستگاه عصبی و راه‌های درمان و کنترل این‌گونه بیماری‌ها.