انتشارات کارگاه کودک یک ناشر تخصصی برای چاپ کتابهای متنوع در حمایت از رشد و تکامل کودکان خردسال است.<br /> <br /> این انتشارات برای گروه های زیر کتاب منتشر می کند:<br /> <br /> کودکان<br /> والدین و مراقبین کودکان خردسال<br /> مربیان، معلمان، مدیران آموزشی و مدیران مراکز پیش دبستانی<br /> کارشناسان و دست اندرکاران آموزش کودکان<br /> <br /> تمامی کتابهایی که این انتشارات مننتشر میکند از سوی کارشناسان و متخصصان موسسه پژوهشی کودکان دنیا آماده سازی شده است.