شرکت پارس شهاب تولید کننده انواع لامپ های فلورسنت، لامپ رشته ای، شمعی، لامپ های هالوژن، لامپ های تخلیه گازی(HID) با حبابهای لوله ای و بیضوی و لامپ های لوکس است.