شركت كابلسازی ایران بایكا درمهرماه 1344 تأسیس شد و كارخانه ای به مساحت 5 هكتار در تهران احداث و در سال 1345 بهره برداری از آن آغاز گردید. با توجه به نیازهای روز افزون صنایع كشور و سیستم مخابراتی ، شركت با افزایش سرمایه كارخانه ای به مساحت 17هكتار در شیراز احداث نمود كه درسال 1356 بهره برداری از آن شروع شد . در سال 1361 نام شركت به ” شركت كارخانجات كابلسازی ایران ” تغییر یافت ، اكنون این شركت با بیش از 35 میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام و حدود 448 نفر پرسنل در مساحتی معادل 22 هكتار و زیر بنای 33800 مترمربع كه مقدار 17220 متر مربع آن سالنهای تولید میباشد با ظرفیتی معادل 10800 تن مس انوع كابلهای برق و مخابرات را طبق استاندارد های بین المللی و ایران تولید می نماید و این ظرفیت را می توان تا 12000 تن مس افزایش داد.