شرکت آرش ترانس تولیدکننده انواع بالاست لامپ بخار جیوه- بخار سدیم و متارهالایت و انواع لامپهای فلورسنت و گازی و کم مصرف است.