این سایت مربوط به بخش ریاضی دانشگاه کلمبیا می‌باشد. دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند بصورت online در این مرکز ثبت نام کنند و توضیحاتی درباره‌ی این دانشگاه و مرکز ریاضی آن به دست آورند. این مرکز برنامه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های: جبر ، هندسه ، توپولوژی ، ریاضیات کاربردی ، احتمال و تئوری اعداد انجام می‌دهد که اطلاعات آن قابل استفاده است. از طریق این سایت می‌توانید به مقالات ریاضی ، تحقیقات انجام شده در این زمینه بصورت online دسترسی داشته باشید و با سایر سایت‌های مرتبط ارتباط برقرار نمایید.