این سایت تحقیقاتی را که در زمینه سیستم‌های دینامیکی صورت گرفته ،را به روش online در اختیار شما قرار می‌دهد. در این سایت می‌توانید درباره‌ی دینامیک‌های مختلط در سیستم‌های چندین متغیره ، اطلاعاتی درباره‌ی دینامیک صفحات و تئوری Resin به دست آورید. شما می‌توانید با مدیر این سایت ارتباط برقرار کنید و مشکلات مربوط به این سایت را با آنها در میان بگذارید. از طریق این سایت می‌توانید با دینامیک Holomorphic نیز آشنا شوید.