این سایت مربوط به مرکز ریاضی دانشگاه فلوریدا آتلانتیک است که شما را با تئوری گراف‌ها آشنا می‌کند. شما می‌توانید تاریخچه این تئوری ،کتاب‌ها مقالات استاندارد در زمینه‌ی گراف راملاحظه شده در این سایت می‌توانید با تعریف گراف و نمونه‌های مختلف آن ، هم‌چنین با تعاریفی چون: درجه ، فاصله ،قطر و ... آشنا می‌شوید.