در این سایت شرکت waterlooMaple نرم‌افزارهای پیشرفته ای در زمینه‌ی ریاضیات را در اختیار شما می‌گذارد. این سایت حاوی برنامه‌های آموزشی در زمینه کاربرد این نرم‌افزار‌ها می‌باشد. این سایت حاوی ابزارهای آموزشی است که برای معلمین دبیرستان مفید می‌باشد زیرا این ابزار را بعنوان یک وسیله کمک آموزشی مورد استفاده قرار دهند و می‌توانند کاربران قادرند سایر محصولات این شرکت و کتاب‌ها و مقالاتی را که در این زمینه چاپ شده است ، را ملاحظه کنند.