مرکز آموزش کامپیوتر شهرداری اصفهان در راستای بسط و اشاعه فرهنگ انفورماتیک با به کار گیری کلیه امکانات علمی و تجهیزاتی در اردیبهشت ماه 1370 کار آموزشی خود را شروع کرد, به طوری که ظرف مدت کوتاه با جذب مجربترین اساتید علوم کامپیوتری و ایجاد سالم ترین محیط علمی و رعایت بالاترین سطوح استاندارد های آموزشی کانون شیفتگان علوم کامپیوتری گردید و تا کنون متجاوز از 72693 نفر از رده های تحصیلی دیپلم تا دکتری در دوره مختلف کامپیوتر در این مرکز آموزش دیده اند.