انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران پیش از انقلاب اسلامی تاسیس شده بود، اما دور تازه‌ای از فعالیتهای آن از سال در پی تاسیس رسمی انجمن آغاز شده است. مطابق آنچه در اساسنامه انجمن آمده است هدف اصلی از تاسیس این انجمن، فراهم آوردن زمینه فعالیت و ارتباط برای متخصصان رشته بیوشیمی است. طی سالهای اخیر ، سمینارها ، کارگاه ها ، و دوره‌های باز آموزی به منظور ارائه آخرین اطلاعات در زمینه های مختلف مربوط به علم بیوشیمی برگزار شده است. در طی فعالیت‌ها و سازمان یابی جدید انجمن تا به حال 7 کنفرانس ملی در زمینه بیوشیمی برگزار شده است.