شرکت پولاد در سال 2000 میلادی بدریافت جایزه معتبر ستاره طلائی کیفیت از موسسهBID در سوئیس نایل گردید و تاکنون به دفعات مورد تشویق مدیریت های دولتی تحت عنوان واحد تولیدی نمونه قرار گرفته است.