شرکت مهر کاناز صنعت تولید کننده انواع آلیاژهای صنعتی است.