نئوپان خلخال در سال ۱۹۹۰ در شهر خلخال ایران تاسیس شد. این کارخانه تولید کننده انواع نئوپان است.