شرکت ایمن تابلو تولید کننده انواع کنترلر موتور AC ، دستگاههای UPS و ... است.