شرکت مهندسی طیف سپاهان سازنده انواع سازه های فلزی، سیستم های انتقال مواد، سیستم های غبارگیر و ... است.