این شرکت تولید کننده انواع کابل و سیم، چراغهای روشنایی و ترانسهای لامپ است.