شرکت شهرکهای صنعتی فارس در سال 1368 با عنوان شرکت شهرکهای صنعتی جنوب با حوزه فعالیت 3 استان فارس و بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد تاسیس شد که بعداٌ با انتزاع دو استان بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد از آن به شرکت شهرکهای صنعتی فارس تغییر نام داد . این شرکت در مدت 14 سال گذشته توانسته است 21 شهرک صنعتی واحد استان فارس را پی ریزی کند . این شهرکها عبارتند از : شهرک صنعتی آب باریک . آباده . اقلید . شیراز . سپیدان . نورآباد . سروستان . فسا . داراب . استهبان . لار و فیروزآباد . گراش و خرم بید و نی ریز.