این سایت متعلق به گروهی از سازمان‌ها و افراد مختلف می‌باشد که دارای یک هدف مشترک می‌باشند. هدف آنها پیوستگی و یکپارچگی مردم می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند به آرشیو رادیویی این مرکز گوش فرا دهند. این مرکز اقدام به برگزاری جلسات و گردهمایی‌هایی می‌کند که با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی آنها به دست آورید. تاریخچه و چگونگی فعالیت‌های این مرکز در این سایت موجود می‌باشد. شما می‌توانید بروشورهای متعلق به مرکز MPAN را در این سایت ملاحظه کنید.