این سایت شما را با سایت‌های ضد جنگ آشنا کرده و اخبار موجود در این زمینه را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این سایت می‌توانید مقالاتی را که توسط مقاله‌نویسان بزرگ نوشته شده است ، مورد مطالعه قرار دهید. علاقه‌مندان می‌توانند با نقطه نظر افراد مختلف در این زمینه آشنا شده و تیترهای خبری مربوط به این موضوع را می‌توانید در این سایت ملاحظه کنید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی جنگ امریکا علیه عراق در اختیار شما قرار می‌دهد.