این سایت متعلق به جامعه‌ی فرهنگی نرم‌افزارهای Open Source می‌باشد. این سایت جدیدترین کتاب‌های راهنما در زمینه‌ی کامپیوتر را در اختیار شما می‌گذارد. این مرکز دارای برنامه‌های آموزشی مختلفی می‌باشد. این سایت محیط‌های برنامه‌نویسی قابل درکی را برای دانش‌آموزان و محققان فراهم کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند از نرم‌افزارهای موجود در این مرکز نیز استفاده کنند. هم‌چنین کتابخانه‌ی این سایت حاوی کتاب‌های متنوعی در زمینه‌ی کامپیوتر می‌باشد.