این سایت شما را با جامعه‌ی مدیریت اطلاعات آشنا می‌کند. شما می‌توانید جدیدترین اطلاعات در این زمینه را از طریق سایت مذکور به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند با اعضای این سازمان آشنا شوند و در کنفرانس‌های سالانه‌ی این مرکز شرکت کنند. این مرکز در سال ۱۹۶۸ تأسیس شده و از متخصصینی در زمینه‌ی تکنولوژی اطلاعات مثل CIDs و CTDs تشکیل گردیده است. این مرکز جدیدترین مقالات چاپ شده را در این زمینه در اختیار شما قرار می‌دهد. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست آورید.