این سایت متعلق به مرکز سوپر کامپیوتر سان‌دیه‌گو می‌باشد. این مرکز یک آزمایشگاه ملی برای علوم کامپیوتری و مهندسی در دانشگاه کالیفرنیا در شهر سان‌دیه‌گو محسوب می‌شود. این سایت شما را با تاریخچه‌ی این مرکز آشنا می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند با برنامه‌های علمی و تحقیقاتی این مرکز آشنا شوند و اطلاعاتی درباره‌ی علوم ارتباطات و کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی به دست آورند.این سایت شما را با فرصت‌های شغلی موجود در این مرکز آشنا می‌کند. شما می‌توانید از تورها و برنامه‌های علمی این بخش استفاده کنید.