ایـن سـایـت منابع علمی را در زمینه‌ی امنیت شبکه‌ی کامپیوتری در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در این سایت می‌توانید کتاب‌هایی را در زمینه‌ی ساختن سرورهای ایمن ، توسط linux ملاحظه نمایید. سایر کتاب‌های معرفی شده در این سایت درباره‌ی موضوعاتی چون: ساختن firewallهای اینترنتی ، اصول امنیت کامپیوتری ، کریپتوگرافی Java ، امنیت Java ،امنیت شبکه توسطOpenSSL و ... می‌باشد. این سایت مقالات مختلف را در ارتباط با امنیت کامپیوتری در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. شما می‌توانید از منابع علمی مورد استفاده‌ی این سایت بهره‌مند شوید.