این سایت متعلق به دانشگاه بوستون می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز و سایر فعالیت‌های آن به دست آورید.در اینجا اطلاعاتی در مورد بخش کامپیوتر این دانشگاه در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. هدف این مرکز ایجاد آموزش‌هایی در زمینه‌ی: علوم کامپیوتری ، شبیه سازی‌های علمی ، گرافیک کامپیوتری و سایر برنامه‌های اجرایی توسط کامپیوتر می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی سوپر کامپیوترهای IBM P Series ۶۹۰ و هم‌چنین سوپر کامپیوترهای SGI Origin ۲۰۰۰ و ... به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعاتی در مورد خدمات آزمایشگاهی و آموزشی این مرکز ، کسب نمایند.