این سایت شما را با مرکز Robocup آشنا می‌کند. از طریق این مرکز می‌توانید تاریخچه‌ی این مرکز و چگونگی فعالیت‌های آن را ملاحظه کنید. این مرکز اقدام به برگزاری مسابقاتی در زمینه‌ی فوتبال روبوت‌ها ، روبوت‌های پیشرفته و روبوت‌های نجات دهنده می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی قوانین این مسابقات به دست آورند. این سایت برندگان این مسابقه‌ها را به شما معرفی می‌کند. اطلاعاتی درباره‌ی جوایز آنها به شما ارائه می‌دهد. در این سایت آخرین اطلاعات درباره‌ی روبوت‌ها و بازی‌های مربوط به آنها در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. شما می‌توانید از برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی این مرکز نیز استفاده کنید.