این سایت شما را با انجمن روبوتیک آشنا می‌کند. این انسیتو در سال ۱۹۷۹ در دانشگاه Carnegine Mellon تأسیس شد. این مرکز تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه‌ی تکنولوژی روبوتیک ، کاربردهای صنعتی و اجتماعی آن انجام داده است. این سایت شما را با اعضای تشکیل دهنده‌ی این انسیتو آشنا می‌کند. شما می‌توانید سؤالات خود را در زمینه‌ی روبوتیک از متخصصین این مرکز بپرسید. از طریق این سایت می‌توانید با برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز آشنا شده و مقالات و مطالب منتشر شده را در این زمینه مورد مطالعه قرار دهید. علاقه‌مندان می‌توانند در سمینارها و برنامه‌های علمی این انسیتو شرکت کنند.