این سایت شما را با پروژه‌های مربوط به ابزارهای موازی آشنا می‌کند. در این سایت با حمایت‌کنندگان این سازمان آشنا می‌شوید. کاربران می‌توانند از طریق این سایت با پروژه‌های Parallel tools آشنا شده و اطلاعاتی در این زمینه به دست آورند. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی گواهینامه‌هایی که در این زمینه اعطاء می‌شود در اختیار شما قرارمی‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند با گروه‌های موجود در این مرکز فعالیت‌های علمی نزدیکی داشته باشند. این سایت اطلاعاتی در مورد سمینارهای سالانه‌ی این مرکز در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید با پروژه‌های انجام شده‌ی این مرکز آشنا شوید.