این سایت شما را با شبکه‌ی ارتباطی Power Line آشنا می‌کند. امروزه ،اکثر لوازم زندگی از خوراک‌پزهای مایکروویو گرفته تا تلویزیون ، رادیو و کامپیوترهای شما ، همگی از طریق سیم‌های الکتریکی به اینترنت متصل می‌باشند. به این شبکه‌ی ارتباطی Power Line می‌گویند. این سایت شما را بیشتر با این سیستم ارتباطی آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در مورد شبکه‌های Power Line ، تلفن‌های Power Line و سایر موضوعات مرتبط در این زمینه به دست آورید. این سایت شما را با استانداردهای موجود در این مورد آشنا می‌کند.