این سایت آخرین اطلاعات در زمینه‌ی کامپیوتر و شرکت‌های کامپیوتری را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید از فعالیت‌های شرکت‌های مختلف کامپیوتری مطلع شوید. علاقه‌مندان می‌توانند به مقالات موجود در این سایت دسترسی پیدا کنند. هم‌چنین می‌توانند از طریق آرشیو خبری این سایت به آخرین اخبار مرتبط با کامپیوتر نیز دسترسی داشته باشند. توسط موتور جستجوگر این سایت می‌توانید مطالب مـورد نـیـاز خـود را جـسـتـجـو کـنـیـد و از سایـر خـدمـات ایـن مـرکـز بهره‌مند شوید.