این سایت متعلق به مرکز IT Security می‌باشد که منابع اطلاعاتی موجود در زمینه‌ی امنیت IT را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. شما می‌توانید از اطلاعات موجود در این سایت به طور رایگان استفاده کنید. از طریق این سایت می‌توانید به آخرین اطلاعات موجود در این زمینه دست پیدا کرده و با افراد تشکیل دهنده‌ی این مرکز آشنا شوید. این سایت کاتالوگ محصولات این شرکت را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این مرکز تولیدکننده‌ی محصولاتی در زمینه‌ی سخت‌افزار و نرم‌افزارهای کامپیوتری می‌باشد. شما می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای این مرکز و اطلاعاتی که در زمینه‌ی قیمت محصولات به شما ارائه می‌کند ، استفاده نمایید.