این سایت متعلق به انجمن بین‌المللی کامپیوتر می‌باشد. این انجمن با علامت اختصاری (ICSI) در جنوب Berkely واقع شده است و با سازمان مهندسی الکترونیک دانشگاه کالیفرنیا در Berkely همکاری می‌کند. این سایت شما را با پروژه‌های علمی و فعالیت‌های پژوهشی این مرکز آشنا می‌سازد. علاقه‌مندان می‌توانند گزارش‌های تکنیکی مربوط به این انجمن را ملاحظه نموده و با گروه‌های تحقیقاتی این سازمان آشنا شوند.