این سایت اطلاعاتی درباره‌ی مسابقات بین‌المللی کامپیوتر در اختیار شما قرار می‌دهد. این مرکز از سال ۱۹۸۹ تحت نظر دانشگاه Wisconsin اقدام به برگزاری مسابقه‌هایی در شهرهای مختلف هندوستان کرده و پس از گذشت چند سال این مسابقه‌ها به‌‌صورت المپیادهای بین‌المللی کامپیوتر درآمدند و از سال ۱۹۹۶ به بعد سازمان Nalini این مسابقه‌ها را در سطوح بین‌المللی برگزار کرد.در این مسابقات علاقه‌مندان به علوم کامپیوتری و ریاضیات ، توانایی های خود را در حل مسائل پیچیده در معرض نمایش می‌گذارند و از پروژه‌های تحقیقاتی این مرکز و سایر فعالیت‌های آن مطلع می‌شوند.