از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی محصولات دیجیتالی و مدرن به دست آورید. در این سایت انواع محصولات تولید شده در این زمینه قابل مشاهده می‌باشد. هم‌چنین می‌توانید توضیحاتی را در رابطه با آنها مشاهده کنید. در این سایت کاتالوگ‌ محصولات این مرکز قابل مشاهده می‌باشد. شما می‌توانید اطلاعاتی را در زمینه‌ی اتوماسیون خانگی ، سیستم‌های کنترل از راه دور ، سیستم‌های امنیت خانگی ، میکروفون‌ها و سیستم‌های کامپیوتری به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند در صورت تمایل محصولات مورد نیاز خود را سفارش دهند.