ایـن سـایـت متعلق به مرکزی است که خدماتی را در زمینه‌ی هوش مصنوعی ارائه می‌کند. این سایت جدیدترین اطلاعات در این زمینه را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در زمینه‌ی روبوت‌ها به دست آورید و مقالات موجود در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهید. در آرشیو این سایت امکان دسترسی به مقالات چاپ شده در ماه‌های مختلف وجود دارد. شما می‌توانید با مراجعه به این سایت ، ضمن به دست آوردن اطلاعاتی درباره‌ی نرم‌افزارهای ارائه شده در این زمینه ، با پروژه‌های انجام شده توسط این مرکز آشنا شوید.