این سایت تکنولوژی‌های جدید در زمینه‌ی کامپیوتر را در اختیار متخصصین و علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید جدیدترین اخبار در زمینه‌ی کامپیوتر و الکترونیک را مشاهده کنید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی جدیدترین محصولات تولید شده در زمینه‌ی کامپیوتر را در اختیارشما می‌گذارد. در اینجا سمینارهای Online برای متخصصین وجود دارد که در صورت تمایل می‌توانند در آنها شرکت نمایند.