ایــن سـایـت مـربـوط بـه دانـشـگاه Wisconsin می‌باشد و کلیه‌ی اخبار و اطلاعات مربوط به این مرکز را در اختیار شما قرار می‌دهد. معرفی دانشگاه فوق و دانشکده‌ها ، کالج‌ها ، مراکز آموزشی و مشاوره‌ای ، کتابخانه‌ها و مراکز تحقیقاتی از خدمات ارائه شده توسط این سایت است.با مراجعه به این سایت می‌توانید با چگونگی اخذ پذیرش از این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای آشنا شوید و از نحوه‌ی اقامت و اعطای بورسیه‌های تحصیلی توسط این مرکز مطلع گردید. این دانشگاه در رشته‌های مختلفی مانند: کشاورزی ، بازرگانی ، مهندسی ، اکولوژی ، ادبیات و رشته‌های مختلف پزشکی مشغول به فعالیت می‌باشد.