دانشگاه Missouri در سال ۱۸۳۹ فعالیت خود را آغاز کرد. از طریق این سایت می‌توانید به تاریخچه‌ی کامل این دانشگاه دسترسی پیدا کنید. این سایت دانشکده‌های مختلف این دانشگاه را به شما معرفی می‌کند. این دانشگاه دارای رشته‌های متنوعی می‌باشد که به ترتیب حروف الفبا در این سایت لیست شده‌اند. شما با کلیک بر روی نام هر کدام می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره‌ی آنها به‌دست آورید. این دانشگاه دارای رشته‌هایی مانند: کشاورزی ، منابع طبیعی ،هنر ، بازرگانی ، علوم مهندسی ، محیط زیست ، علوم انسانی ، روزنامه‌نگاری ، حقوق ،پزشکی ، پرستاری و دندان‌پزشکی می‌باشد.