این سایت مربوط به دانشگاه Iowa می‌باشد و خدمات گوناگونی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این سایت شما را با کلیه‌ی فعالیت‌ها و تحقیقات انجام شده در این دانشگاه آشنا ساخته و اطلاعات لازم در خصوص این مرکز را به شما خواهد داد. هم‌چنین شما را از تاریخچه و ساختار اولیه‌ی این دانشگاه مطلع می‌سازد و لینک‌های مرتبط در این زمینه را به شما معرفی می‌نماید.