این سایت شما را با دانشگاه Howard آشنا می‌کند. از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی چگونگی ثبت نام در این دانشگاه به دست خواهید آورد. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کتابخانه‌های این دانشگاه ، مقالات علمی و مطالب مورد نیاز خود را بیابند. این سایت شما را با فعالیت‌های گوناگون دانشجویان‌ در این دانشگاه آشنا می‌کند. این دانشگاه دارای رشته‌هایی در زمینه‌های: هنر ، بازرگانی ، ارتباطات ، دندان‌پزشکی ، الهیات ، مهندسی معماری ،کامپیوتر ، قانون ، پزشکی ، داروسازی ، پرستاری و خدمات اجتماعی می‌باشد.