این سایت به منظور افزایش میزان دانشجویان در دانشگاه‌های کالیفرنیا و یا آماده‌سازی آنها برای ورود به کالج‌ها طراحی گردیده است و به ارائه‌ی خدماتی در این زمینه‌ی می‌پردازد و هم‌چنین کالج‌ها و دانشگاه‌های معتبر کالیفرنیا را معرفی می‌کند.