این سایت یک مرکز اطلاعات در زمینه‌ی فرصت‌های شغلی موجود در کالج‌ها ، دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای می‌باشد. در این سایت بیش از ۹۰۰ فرصت شغلی و بیش از ۶۰۰۰ شغل در مدارس فنی و حرفه‌ای ، کالج و دانشگاه‌ها به همراه شماره‌ی تماس و آدرس آنها موجود می‌باشد. در ابتدا برای جستجو به منظور یافتن شغل مناسب ، رشته‌ی مورد نظر را بر طبق جدول موجود در سایت انتخاب نموده و سپس در آن رشته‌ی خاص به جستجو بپردازید.