این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی یافتن دانشگاه‌های خوب هم‌چنین امکان ارائه‌ی وام‌های دانشجویی و کمک هزینه‌های تحصیلی می‌پردازد. این کمک هزینه‌ها در انواع مختلف می‌باشد و امکان ثبت‌نام برای اخذ وام‌ها نیز وجود دارد.