این سایت مربوط به شبکه‌ی جهانی ایالات متحده‌ی امریکا است که به ارائه‌ی اطلاعات مؤثری در زمینه‌ی مطالعات و تحقیقات پرداخته و اطلاعات رسمی و موثقی در خصوص تحصیل در امریکا و هم‌چنین اطلاعات برای افراد مقیم امریکا که قصد ادامه‌ی تحصیل در خارج از آن کشور را دارند بیان می‌نماید. هم‌چنین اطلاعات مفید و ارزنده‌ای را در زمینه‌ی منابع مطالعاتی ، بورسیه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی از دانشجویان و اطلاعات برای استفاده‌ی کودکان ارائه می‌دهد.