این سایت مربوط به مرکز تحقیقاتی GSI می‌باشد. این مرکز تحقیقات وسیعی را در زمینه‌ی یون‌ها انجام می‌دهد. آزمایشگاه‌های این مرکز تحقیقات اساسی را در زمینه‌ی فیزیک و علوم طبیعی با استفاده از تجهیزات شتاب‌دهنده‌ی یون‌های سنگین انجام می‌دهند. از طریق این سایت می‌توانید جدیدترین اطلاعات را در این زمینه به‌دست آورید. این سایت اطلاعات مربوط به کنفرانس‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی انجام شده را به شما ارائه می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی علم فیزیک ، ریاضی و شیمی به‌دست آورده و مجلات مربوط به آنها را مشاهده نمایید. شما می‌توانید از ابزارها و نرم‌افزارهای موجود در این سایت بهره‌مند گردید این سایت اطلاعاتی درباره‌ی فرصت‌های شغلی موجود در این مرکز در اختیار شما قرار می‌دهد.