شرکت GSC یک مرکز شیمی در زمینه‌ی ارائه‌ی محصول‌های شیمیایی در منطقه‌ی خاورمیانه می‌باشد. این شرکت دارای متخصص‌های است که راه‌حل‌هایی را برای مشکل‌های صنعت شیمی ارائه می‌دهند. این شرکت توسط تیمی متشکل از ۴۰ متخصص در کشورهای عربستان و مصر و کویت و ایران تأسیس شده است. شما می‌توانید محصول‌های این شرکت را در این سایت مشاهده کنید.